Muutosjohtamisen keinot

Ota yhteyttä

Asiantuntijayritys Proffice Oy tarjoaa yrityksille keinot muutosjohtamiseen koko Suomessa. Yritysten muutokset ovat erikoisalaamme ja tiedämme,

miten ne toteutetaan. Tarjoamme liikkeenjohdolle toimivat keinot muutosjohtamiseen. Ota yhteyttä meihin!

Miten muutosta johdetaan?

Yritysmuutos vaatii johtajilta paljon: sekä ylimmältä johdolta että lähiesimiehiltä. Motivoiva johtaja tiedottaa, innostaa ja saa yrityksen toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutosjohtaminen vaatii monenlaisia taitoja, jotta muutos saataisiin vietyä onnistuneesti läpi. Proffice Oy tietää, miten muutosjohtaminen toteutetaan onnistuneesti.

Kotimainen muutoksen taitaja yrityksesi apuna muutoksessa

Proffice Oy tarjoaa muutosjohtamisen palvelut 30 vuoden kokemuksella ympäri Suomen. Tarjoamme sinulle keinot muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen. Kun yrityksesi on murroksessa, ota yhteyttä meihin!

Muutoksen kahdeksan askelmaa

Kotter on esittänyt teoksessaan Leading Change kahdeksankohtaisen ohjelman, jonka avulla muutosten tulisi yrityksessä tapahtua: [1]

  1. Tähdennä muutoksen kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä
  2. Perusta ohjaava ydintiimi
  3. Laadi visio ja strategia
  4. Viesti muutosvisiosta jatkuvasti
  5. Valtuuta henkilöstö vision mukaiseen toimintaan
  6. Varmista lyhyen aikavälin onnistumiset
  7. Vakiinnuta onnistumiset ja toteuta lisää muutoksia
  8. Juurruta uudet toimintatavat yrityskulttuuriin.
Puhelinkuvake

Proffice Oy taitaa muutoksen! Tilaa meiltä muutosjohtamisen palvelut.

Soita meille!