Muutosjohtamisen keinot

Asiantuntijayritys Proffice Oy tarjoaa yrityksille keinot muutosjohtamiseen koko Suomessa. Yritysten muutokset ovat erikoisalaamme ja tiedämme, miten ne toteutetaan. Tarjoamme liikkeenjohdolle toimivat keinot muutosjohtamiseen. Ota yhteyttä meihin!

Miten muutosta johdetaan?

Yritysmuutos vaatii johtajilta paljon: sekä ylimmältä johdolta että lähiesimiehiltä. Motivoiva johtaja tiedottaa, innostaa ja saa yrityksen toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutosjohtaminen vaatii monenlaisia taitoja, että muutos saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Proffice Oy tietää, miten muutosjohtaminen hoituu.

Muutoksen 8 askelmaa

Yhdysvaltalainen muutosjohtamisen erikoisosaaja John Kotter on kirjoittanut teoksessaan Leading Change 8 askelman listan onnistuneen muutoksen etenemiseen.

Onnistuneen muutoksen 8 askelmaa

  1. Tähdennetään muutoksen kiireellisyyttä.
  2. Perustetaan ohjaustiimi.
  3. Laaditaan visio ja strategia.
  4. Viestitään visiosta ja strategiasta jatkuvasti.
  5. Valtuutetaan henkilöstö vision mukaiseen toimintaan.
  6. Varmistetaan lyhyen aikavälin toimenpiteiden onnistuminen.
  7. Vakiinnutetaan parannukset ja uusien muutosten toteutuminen.
  8. Juurrutetaan uudet toimintatavat organisaatioon.

Kotimainen muutoksen taitaja yrityksesi apuna muutoksessa

Proffice Oy tarjoaa muutosjohtamisen palvelut 30 vuoden kokemuksella ympäri Suomen. Tarjoamme yritykselle keinot toteuttaa muutos onnistuneesti. Kun yrityksesi on murroksessa, ota yhteyttä meihin!

Kerro meistä kollegoillesi